Shopping Cart

Call us now

01449 766629

Cyfres Datrys Problemau Mathemateg

by Catherine Yemm
ISBN9781783172962
In stock
SKU
9781783172962
£90.00

This is a special website offer only - buy the set and save £21.00

Mae chwe llyfr yn y gyfres Datrys Problemau Mathemateg. Ysgrifennwyd y llyfrau i athrawon eu defnyddio mewn gwersi mathemateg. Anelir y cynnwys at ddatblygu sgiliau datrys problemau. Anogir plant i ddewis a defnyddio ffeithiau rhif a strategaethau meddwl perthnasol i ddatrys problem fel a nodir yn y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol.

Mae’r llyfr hwn wedi’i rannu’n dair pennod; Datblygu ymresymu rhifyddol, Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau a Defnyddio sgiliau rhif.

Cynlluniwyd y llyfrau fel bod gan pob adran chwe cham o gwestiynau i’w hateb. Rhennir pob cam yn dair lefel, er enghraifft 1a, 1b neu 1c, yn seiliedig ar gyrhaeddiad. Mae pob cwestiwn cyfatebol o’r lefelau hyn yn dilyn yr un llinell o gwestiynu, felly pan mae’r athro yn siarad am gwestiwn penodol mae’r broses o ddatrys yr un fath i bob lefel ond mae’r cymhlethdod yn amrywio.

More Information
Age Groups 5 - 7 years, 7 - 11 years,
Author Catherine Yemm
Product format Teacher resource
Market restriction There are no market restrictions for this book.
Released date 31st January 2017
ISBN 9781783172962
Pages 568
Write Your Own Review
You're reviewing:Cyfres Datrys Problemau Mathemateg