Shopping Cart

Call us now

01449 766629

Gweithgareddau Ategol - Understanding Science series - in Welsh

by Alan Jones, Alwena Power, Janet O'Neill, Roy Purnell
ISBN9781783171040
In stock
SKU
9781783171040
£40.00

Mae'r tri llyfr hyn yn dysgu gwyddoniaeth i blant 7 - 11 oed. Maent yn cynnwys priodweddau deunyddiau, grymoedd, prosesau bywyd a bywyd, trydan a magnetedd, golau a llawer o bynciau eraill.

These three books are written in Welsh.

Deall Pethau Byw

Mae’r pynciau yn y llyfr hwn yn helpu disgyblion i ddeall prosesau bywyd a phethau byw. Maent yn atgyfnerthu dulliau ymchwil gwyddonol drwy fynnu bod disgyblion yn cynllunio ac yn gwneud gweithgareddau ymarferol, ystyried tystiolaeth, a chyfl wyno syniadau a chasgliadau. Mae’r tafl enni yn canolbwyntio ar brosesau bywyd sy’n gyffredin i bopeth byw, pobl ac anifeiliaid eraill, planhigion gwyrdd, yn ogystal â sut mae pethau byw yn cysylltu â’u hamgylchedd.

Deall Defnyddiau

Mae’r pynciau yn y llyfr hwn yn helpu disgyblion i ddeall nodweddion defnyddiau drwy ymchwiliad. Maent yn atgyfnerthu dulliau ymchwil gwyddonol trwy fynnu bod disgyblion yn cynllunio ac yn gwneud gweithgareddau ymarferol, ystyried tystiolaeth, a chyfl wyno syniadau a chasgliadau. Mae nhw’n canolbwyntio ar greu grwpiau a dosbarthu defnyddiau, newid defnyddiau a gwahanu cymysgedd o ddefnyddiau, ond mae hefyd yn cynnwys cysyniadau eraill fel grymoedd, gwres a magneteg yng nghyswllt deall nodweddion defnyddiau.

Deall Prosesau Ffisegol

Mae’r pynciau yn y llyfr hwn yn helpu disgyblion i ddeall prosesau ffi segol. Maent yn atgyfnerthu dulliau ymchwil gwyddonol trwy fynnu bod disgyblion yn cynllunio ac yn gwneud gweithgareddau ymarferol, ystyried tystiolaeth, a chyfl wyno syniadau a chasgliadau. Mae’r tafl enni yn canolbwyntio ar rymoedd a mudiant, trydan, golau a sain, yn ogystal ag ar yr Haul a’r Lleuad a’u perthynas â’r Ddaear.

More Information
Age Groups 7 - 11 years,
Author Alan Jones, Alwena Power, Janet O'Neill, Roy Purnell
Product format Teacher resource
Market restriction There are no market restrictions for this book.
ISBN 9781783171040
Pages 63
Write Your Own Review
You're reviewing:Gweithgareddau Ategol - Understanding Science series - in Welsh