Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 5

Datrys Problemau Mathemateg – Blwyddyn 5 ydy’r trydydd o chwe llyfr yn y gyfres Datrys Problemau Mathemateg. Ysgrifennwyd y llyfrau i athrawon eu defnyddio mewn gwersi mathemateg. Anelir y cynnwys at ddatblygu sgiliau datrys problemau. Anogir plant i ddewis a defnyddio ffeithiau rhif a strategaethau meddwl perthnasol i ddatrys problem fel a nodir yn y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol.

Scroll down to find out more and download ‘Try before you buy’ sample pages from the book.

Author

ISBN: Print: 9781783172887; E-book: 9781783172948 Categories: , , , ,

£5.00 price excluding tax

Description

Datrys Problemau Mathemateg – Blwyddyn 5 ydy’r trydydd o chwe llyfr yn y gyfres Datrys Problemau Mathemateg. Ysgrifennwyd y llyfrau i athrawon eu defnyddio mewn gwersi mathemateg. Anelir y cynnwys at ddatblygu sgiliau datrys problemau. Anogir plant i ddewis a defnyddio ffeithiau rhif a strategaethau meddwl perthnasol i ddatrys problem fel a nodir yn y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol.

Mae’r llyfr hwn wedi’i rannu’n dair pennod; Datblygu ymresymu rhifyddol, Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau a Defnyddio sgiliau rhif.

Cynlluniwyd y llyfrau fel bod gan pob adran chwe cham o gwestiynau i’w hateb. Rhennir pob cam yn dair lefel, er enghraifft 1a, 1b neu 1c, yn seiliedig ar gyrhaeddiad. Mae pob cwestiwn cyfatebol o’r lefelau hyn yn dilyn yr un llinell o gwestiynu, felly pan mae’r athro yn siarad am gwestiwn penodol mae’r broses o ddatrys yr un fath i bob lefel ond mae’r cymhlethdod yn amrywio.

Additional information

Weight 0.3 kg
Author

ISBN

Print: 9781783172887; E-book: 9781783172948

Market restriction

There are no market restrictions for this book.

Pages

86

Release date

24/01/2017

Subject

Age groups

Printed book or E-book

E-book, Printed book

Product format

Teacher resource

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 5”

Dalennau enghreifftiol- Datblygu ymresymu rhifyddol - Adnabod prosesau a chysylltiadau

Download

Dalennau enghreifftiol- Datblygu ymresymu rhifyddol

Download

Dalennau enghreifftiol- Defnyddio sgiliau rhif

Download

Gweithgaredd dosbarth cyfan

Download

You may also like…